DAFTAR SEKARANG

Biru - Tempoh Pendaftaran BUKA Merah - Tempoh Pendaftaran TUTUP

AUTOMOTIF

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Perkhidmatan Pembaikan - Kenderaan Ringan

12 Bulan

Servis Diagnostik - Kenderaan Ringan

12 Bulan

Selepas Jualan - Operasi Servis

15 Bulan

ELEKTRIK

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa

12 Bulan

EE-320-3:2012

Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa

12 Bulan

01-Jul-2020 hingga
01-Jul-2020

PW2

Pendawai Elektrik Fasa Tunggal Dengan Endorsan Pengujian

24 Bulan

16-Oct-2019 hingga
31-Dec-2019

PW4

Pendawai Elektrik 3 Fasa Dengan Endorsan Pengujian

12 Bulan

27-Feb-2020 hingga
30-Apr-2020

ELEKTRONIK

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

EE-021-2:2012

Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik

12 Bulan

01-Jul-2020 hingga
01-Aug-2020

EE-021-3:2012

Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik

12 Bulan

24-Jan-2017 hingga
30-Jan-2017

PENYAMANAN UDARA

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Peralatan Penyamanan Udara HVAC - Satu Fasa (Pemasangan, Service, Troubleshooting & Pembaikpulihan)

8 Bulan

Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC

12 Bulan

TEKSTIL & PAKAIAN

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pembuatan Pakaian Wanita

6 Bulan

TA-011-2:2012

Pembuatan Pakaian Wanita

6 Bulan

16-Oct-2019 hingga
31-Oct-2020

Pembuatan Pakaian Wanita

12 Bulan

TEKNOLOGI MAKLUMAT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Operasi Sistem Komputer

15 Bulan

IT-020-4:2013

Pentadbiran Sistem Komputer

18 Bulan

01-Jul-2020 hingga
30-Nov-2020

REKAAN RAMBUT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

KECANTIKAN

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

MP-060-2:2012

Perkhidmatan Estetik

12 Bulan

16-Oct-2019 hingga
03-Nov-2019

MP-060-3-2012

Perkhidmatan Terapi Estetik

12 Bulan

10-Apr-2017 hingga
14-Jan-2018

MOTOSIKAL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Motosikal & Perkhidmatan Pembaikan

6 Bulan

G452-001-2:2018

Motosikal & Perkhidmatan Pembaikan

6 Bulan

16-Oct-2019 hingga
31-Oct-2020

KULINARI

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Penyediaan & Perkhidmatan Makanan

8 Bulan

PASTRI

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

SEMBURAN CAT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pengemasan & Pengecatan Semula Kenderaan

24 Bulan