PUSAT SUMBER

Sehingga akhir tahun 2016, jumlah koleksi bahan di perpustakaan ialah sebanyak 1,000 judul bahan bercetak. Koleksi ini merangkumi bahan rujukan berkaitan bidang-bidang teknikal seperti automotif, elektrikal, elektronik, kecantikan, mekanikal, pembuatan dan ICT. Terdapat juga koleksi bidang saintifik seperti fizik, kimia, matematik serta bacaan umum.