PEROLEHAN

No. Tawaran

TND 8102002

Tajuk

TENDER BAGI CADANGAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN TANDAS DI KAMPUS INPENS INTERNATIONAL COLLEGE

Tarikh Pamer

2018-02-13

Tarikh Taklimat

2018-02-19, 10.00 pg

Tarikh Di Jual

2018-02-19   hingga   2018-02-27

Tarikh Tutup

2018-02-28, 12.30 tghari

UNIT PEROLEHAN
PEJABAT KEWANGAN
INPENS INTERNATIONAL COLLEGE
TEL: 06-3281 2619